Miloslav

11.12. začíná ordinační doba až v 11:00.

13.12. začíná ordinační doba až v 10:30. 22.12. dovolená, zastupuje ambulance Zahradní město, Petrovice a Palackého.

27.-29.12. dovolená, zastupuje ambulance Dejvická, kde bude pro vytíženost kapacita velmi omezená.