Naše služby

Našim dětským i dospělým pacientům nabízíme komplexní diagnostiku a léčbu onemocnění hlavy a krku v celém rozsahu oborů ORL, foniatrie, alergologie a imunologie a spánkové medicíny. Díky našim specializovaným ambulancím, kde se setkáte přímo s některými operatéry, se následně můžete rovnou objednat na operační zákrok bez dalšího časového prodlení.
Veškerá standardní zdravotní péče je hrazena v rámci veřejného zdravotního pojištění. Pro služby nehrazené ze zdravotního pojištění platí ceník nehrazených služeb.

ORL - ušní, nosní, krční

V našich ORL ambulancích pro děti i dospělé je standardem vyšetření ucha, nosu, hltanu a hrtanu mikroskopem a endoskopy – jak ohebnými, tak rovnými. Dále pak vyšetření tlaku ve středouší a orientační vyšetření sluchu tympanometrem. Veškerá vyšetření provádíme pouze za asistence nejmodernější techniky.

V některých našich ambulancích můžete podstoupit i tato specializovaná vyšetření:

Audio (vyš. sluchu)

Kde vás vyšetříme?

Screening sluchu novorozenců (OAE)

Kde vás vyšetříme?

Sluchadla

Kde vás vyšetříme?

Foniatrie (kromě sluchadel)

Kde vás vyšetříme?

Poruchy rovnováhy

Kde vás vyšetříme?

Psychosomatická poradna

Kde vás vyšetříme?

Sonografie (ultrazvuk) krku

Kde vás vyšetříme?

SONO + FNAB (punkční biopsie)

Kde vás vyšetříme?

Spánková laboratoř

Kde vás vyšetříme?
Ordinace Dejvická

BERA (objektivní audiometrie)

Kde vás vyšetříme?

NBI (endoskopie ve filtrovaném světle)

Kde vás vyšetříme?

Speciální ušní ambulance

Kde vás vyšetříme?

Speciální dětská ambulance

Kde vás vyšetříme?